Montering av W3 c/c 4m med fiskände på uppdrag av Vikhults samfällighetsförening