Våra Tjänster

Väg- och broräckesinstallationer

Vi utför montage av alla balk- och rörräcken på marknaden, alltid med auktoriserade montörer.

RRA-mätning inkl. upprättande av mätningsrapport

Ni kan beställa kontaktmätning av bultgrupper (RRA-mätning) utav oss innan vi påbörjar montage.

Utsättning

Ni kan beställa utsättning för räckesståndare utav oss.

Samordning

Vi kan tillhandahålla samordning av resurser vid räckesentreprenader.

Påkörningsskydd parkeringsgarage, fasader o.dyl

Vi hjälper dig skydda din egendom.

Helhetslösningar för räckesinstallationer till vägföreningar

För vägföreningar kan vi ordna med allt från planering till färdig installation.

Installation och montage

Vi monterar och installerar på förfrågan.

Parkeringsräcken
Bullerskärmsmontage och installation

Vi monterar bullerskärmar, både fristående och som här som tillsats på broräcke.

Elskyddsinstallation över spårvägar

Vi monterar elskydd som tillsats på räcken eller som här, frihängande över spårvägar.

Vakt och lots

Vi har utbildad personal för vakt och lots.

Uthyrning av personal

Vi kan erbjuda extrapersonal inom entreprenadarbeten.

Pallställage

Vi erbjuder rivning, flytt och byggnation utav pallstallage.